neděle 17. května 2015

Kde je příčina častého týrání dětí?Portál novinky.cz uvádá článek:

"Polovinu týraných dětí soudy posílají zpět k trýznitelům"

Co chce článek říci, je vyjádřeno už v nadpisu. Uvádí mnoho statistických údajů o týrání dětí v České republice, jeden ale chybí, a to ten nejzásadnější: Jak časté je týrání od nevlastních rodičů žijících s dětmi v společné domácnosti v důsledku rozvodů a dalších neuspořádaných a netradičních rodinných vztahů v porovnání s procentem týrání dětí vlastními rodiči v úplné rodině. 
Tento zásadní faktor je zamlčován. Zdraví rozum i zkušennost přitom říkají, že nejvíce týrání je právě od nevlastních rodičů, druhů matky, pěstounů a pod.

článek zde:

http://www.novinky.cz/domaci/369704-polovinu-tyranych-deti-soudy-posilaji-zpet-k-tryznitelum.html