Úvod

Iniciativa Obnova rodiny – vzkříšení národa je zaměřena na návrat společnosti k tradičním rodinným a morálním hodnotám.

Pod tímto heslem jsou pořádány pravidelné manifestace, jejichž organizátorem je občanské sdružení Slovanská kulturní tradice. 


Manifestace se konají:

- na pondělí velikonoční;

- na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. 7.;

- na svátek sv. Václava 28. 9.;

- na svátek sv. Štěpána 26. 12.
Vyzýváme všechny zastánce tradiční rodiny k manifestacím za obnovu rodiny a vzkříšení národa v tyto dny v jednotlivých městech České republiky. 
Podrobné informace o připravovaných shromážděních budou na těchto stránkách včas zveřejněny.

Žádné komentáře: