čtvrtek 8. října 2015

Urážka kříže v Městské knihovně - dopis primátorce KrnáčovéPrimátorka Prahy
Adriána Krnáčová
Mariánské nám 2/2
110 00 Praha 1


Vážená paní primátorko.
V září 2015 jsem navštívil Městskou knihovnu na Mariánském nám. a viděl jsem zde podivnou „výstavu“ která hrubě urazila mé křesťanské přesvědčení. Byl zde instalován nápadně zdeformovaný starý hliníkový sud a na něm svrchu přivařený kříž, jaký bývá na křesťanských oltářích. Kousek dál podobně zdeformovaná kovová popelnice se zdvihnutým víkem, na kterém byly přivařené jakoby paprsky a vedle nápis „Relikviář“. Do popelnice už lidé házeli odpadky…