čtvrtek 8. října 2015

Urážka kříže v Městské knihovně - dopis primátorce KrnáčovéPrimátorka Prahy
Adriána Krnáčová
Mariánské nám 2/2
110 00 Praha 1


Vážená paní primátorko.
V září 2015 jsem navštívil Městskou knihovnu na Mariánském nám. a viděl jsem zde podivnou „výstavu“ která hrubě urazila mé křesťanské přesvědčení. Byl zde instalován nápadně zdeformovaný starý hliníkový sud a na něm svrchu přivařený kříž, jaký bývá na křesťanských oltářích. Kousek dál podobně zdeformovaná kovová popelnice se zdvihnutým víkem, na kterém byly přivařené jakoby paprsky a vedle nápis „Relikviář“. Do popelnice už lidé házeli odpadky…

Velmi dotčen touto urážkou křesťanské víry na místě, které by mělo být centrem kultury, jsem k tomu napsal stížnost přes internetový portál Městské knihovny.
Přišla mi odpověď s úryvkem z komentáře kurátora této tzv. výstavy. Cituji: „Válka není krásná. Je odporná jako tyto přilby, přivařený křížek už to nezachrání. Myslím, že tímhle způsobem vnímali /a vnímají/ naše křižáky, naše rytíře bez bázně a hany, muslimové. Není náhoda, že si toto přízračné vojsko ustlalo právě na regálech s filozofií, náboženstvím, ekonomií a vojenstvím, na regálech se západní moudrostí. Tvoří mu významový kontrapunkt, upozorňuje na odvrácené stránky naší západní civilizace a našich křesťanských hodnot, kterými se teď kdekdo tak bezelstně zaklíná.“
Autor „výstavy“ mluví o jakýchsi temných stránkách křesťanských hodnot a chce prý poukázat na to, jak vnímají naši křesťanskou kulturu a hodnoty např. muslimové. Jde tedy o kritiku křesťanského náboženství jako takového pomocí zneuctění hlavního křesťanského symbolu – svatého kříže!!! Je to zároveň zneuctění Toho, Kdo na tomto kříži nevinně trpěl a všech křesťanských mučedníků, kteří podle Jeho příkladu zemřeli za svou víru.
Kdybych já přinesl půlměsíc, ať ho na ten sud přivaří namísto kříže, budete, paní primátorko souhlasit s takovou výstavou!? K tomu bychom dali komentář: „válka, vraždění, znásilňování žen, plenění bezbranných obyvatel, nestoudný prodej křesťanských děvčat do otroctví, vyhánění křesťanů z jejich domovů a arogance muslimů – tzv. uprchlíků na našem území – to není nic krásného; je to odporné, hnusné, nechutné a na zvracení. Přivařený půlměsíc všem těmto zvrácenostem trefně vévodí!!!“ Mohla byste si něco takového dnes v Praze dovolit!? Dobře víte, že ne! To samo o sobě dokazuje, že naše křesťanské hodnoty nesmírně převyšují hodnoty hlásané Koránem.
Muslimové ale nedají na své hodnoty dopustit. Proč se od nich nepoučit? Proč také nezačít dbát na vlastní hodnoty?
Navrhuji, aby v prostorech Magistrátu a Městské knihovny byla umístěna výstava s fotografiemi křesťanských mučedníků zabitých muslimi v posledních měsících. Ať jsou zde fotografie vypálených a zruinovaných křesťanských kostelů a modliteben v Sýrii, Egyptě a jinde.


Václav S. Cigánek
Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev v ČR
uprkccr.com; stanislav.ciganek@seznam.cz


V Praze 1. 10. 2015

PS: Příklad dokumentace:


Žádné komentáře: