pátek 31. ledna 2014

STOP juvenilní justici

Nedávno proběhly zvlášť v Slovenských médiích zprávy o odnímání dětí českých a slovenských rodičů ve Velké Británii. Jsou to správy o děsivém násilí organizovaném ne jakousi neznámou mafií, ne zločineckou vládou nějaké africké země, ale jedním z nejmocnějších států světa: Velkou Británií, 

26. 12. 2013 Praha

I v Praze zazněly na Václavském nám. po 15. hod. proslovy odsuzující systém juvenilního soudnictví. 

26. 12. 2013 Olomouc


Na sv. Štěpána proběhla na Horním nám. v Olomouci manifestace, která se opět věnovala hrozbě juvenilní justice. Informace, že nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 prakticky otvírá dveře obchodu s dětmi, vedla přítomné k odhodlání systematicky se usilovat, aby tento zločinecký systém nebyl v ČR vůbec „nastartován“.

28. 9. 2013 Praha

Dne 28. 9. 2013 proběhla v Praze letos již druhá manifestace za Obnovu rodiny a vzkříšení národa. 

28. 9. 2013 Olomouc

Manifestace proběhla na Horním nám. v Olomouci od 9. do 10. hod. 

6. 7. 2013 Praha


Dne 6. července se v Praze uskutečnila první z manifestací za obnovu rodiny a vzkříšení národa. Toto shromáždění bylo součástí Kongresu obnovy národů konaného u příležitosti svátku mistra Jana Husa.

Únos dvou dětí ve Finsku - video


Článek a video - zde


Romové proti juvenilní justiciDemonstrace Romů proti juvenilní justici se uskuteční v Praze dne 8.dubna 2014 v 10 hod na Václavském náměstí u sochy sv Václava.  

čtvrtek 30. ledna 2014

Právo rodičů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Petr Hanuš
ředitel odboru ochrany práv dětí a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Praha 27. 1. 2014
Vážený pane magistře,
ve Vašem dopise z 10. 1. 2014 (č.j. 2014/923-231/1) jste nám odpověděl:
„Požadavek, dle něhož má být zakotveno, že stát nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí, nelze v požadovaném smyslu realizovat, neboť by byl v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodně právními závazky České republiky ... (Deklarace práv dítěte OSN z r. 1959)“

sobota 25. ledna 2014

Zákaz křesťanství v EU !!!
Evropský parlament již v květnu 2012 prakticky zakázal vyznávat křesťanům svou víru!
Dne 24. 5. 2012 totiž odsouhlasil Resolution on the fight agains homophobia in Europe (2012/2657 (RSP)). Tato rezoluce klade tzv. homofobii na jednu úroveň s rasizmem, nepřátelstvím vůči cizincům (tzv. xenofobie) a antisemitizmem, proti čemuž má Evropská komise za úkol bojovat.
Diskriminace se dle této rezoluce „často zakrývá omluvami, které se odvolávají na veřejný pořádek, náboženskou svobodu, a právo rozhodovat se podle svého svědomí“ (§ B).

čtvrtek 23. ledna 2014

Co je juvenilní justice?


Chcete vědět, co se skrývá pod termínem juvenilní justice? 
Podívejte se na toto 10 minutové video.

pátek 17. ledna 2014

Žádost Vládě ČR o zamezení obchodu s dětmi

Úřad Vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

 Vážený pane premiére, vážení ministři a představitelé Úřadu vlády,

ve čtvrtek 26. 12. 2013 se v Olomouci a v Praze konaly manifestace „za obnovu rodiny a vzkříšení národa“. Účastí na nich jsme poukázali na hrozbu obchodu s dětmi v ČR skrze zneužití systému juvenilní justice. Žádáme Vás, aby se nová vláda neprodleně a akčně touto hrozbou zabývala.