sobota 25. ledna 2014

Zákaz křesťanství v EU !!!
Evropský parlament již v květnu 2012 prakticky zakázal vyznávat křesťanům svou víru!
Dne 24. 5. 2012 totiž odsouhlasil Resolution on the fight agains homophobia in Europe (2012/2657 (RSP)). Tato rezoluce klade tzv. homofobii na jednu úroveň s rasizmem, nepřátelstvím vůči cizincům (tzv. xenofobie) a antisemitizmem, proti čemuž má Evropská komise za úkol bojovat.
Diskriminace se dle této rezoluce „často zakrývá omluvami, které se odvolávají na veřejný pořádek, náboženskou svobodu, a právo rozhodovat se podle svého svědomí“ (§ B).
Tato rezoluce tedy klade zájmy a domnělé zájmy lidí, představujících veřejně homosexuální životní styl jako normální, nad právo křesťanů jednat podle svého přesvědčení – v osobním životě, v pracovně právních záležitostech a také ve vnitrocírkevním životě. Ba co více, rezoluce klade zájmy propagátorů homosexualismu dokonce nad zájem veřejného pořádku. (Diskriminace křesťanů v oblasti veřejného shromaždování apod.)
Tato rezoluce dále vyvíjí nátlak na členské státy EU, aby legalizovali „manželství“ stejného pohlaví, přestože tato oblast je mimo kompetence EU. Manželství a rodina patří totiž do sféry politiky, která je na základě principu subsidiarity podle ústavy EU vyhrazena členským státům. (Kuby, str. 124)
Tuto rezoluci připravila Intergroup LGBTI Evropského parlamentu. Parlamentem EU byla schválena díky strategickému překvapujícímu manévru. (Kuby, str. 132.)
Diskriminace křesťanů je zavedena již v článku 21 Charty základních práv Evropské unie, kde se tzv. sexuální orientace zavádí jako kritérium diskriminace. Charta základních práv EU byla vydána r. 2000. (Kuby, str. 125-6)
Již v roce 2000 jubilea narození Ježíše Krista bylo tedy v „křesťanské“ Evropě zakázáno křesťanství.

(Podle G. Kuby, Globální sex. revoluce, slovenské vydání)

Žádné komentáře: