pátek 31. ledna 2014

STOP juvenilní justici

Nedávno proběhly zvlášť v Slovenských médiích zprávy o odnímání dětí českých a slovenských rodičů ve Velké Británii. Jsou to správy o děsivém násilí organizovaném ne jakousi neznámou mafií, ne zločineckou vládou nějaké africké země, ale jedním z nejmocnějších států světa: Velkou Británií, 

a nejen to: Systém juvenilní justice je organizován nadnárodně pod dozorem OSN. Zvlášť bestiální tvář ukazuje juvenilní justice v severských zemích. Za nimi následuje Německo a Francie. I čeští politici jsou vystaveni obrovským mezinárodním tlakům, aby přijímali legislativu vedoucí až k fyzické likvidaci národa.

Tato děsivá demoralizace a likvidace se koncentruje v zásadě do 4 bodů: Juvenilní justice; genderová ideologie; nucená sexuální výchova dětí; a ideologie tzv. práv jinak sexuálně orientovaných.
Systém juvenilní justice je u nás de iure zaveden novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí (č. 401/2012) platnou od ledna 2013. Tato novela zavádí státní dozor nad výchovou všech dětí žijících v ČR. Novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí: Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Dětského fondu OSN a Evropské komise. Za vzor tu byla postavena právě Velká Británie.

Právníci a aktivisté, kteří se zabývají temnými stránkami juvenilní justice na západě, ukazují na děsivá fakta:
·         Děti jsou masově brány jejich vlastním rodičům z normálně fungujících rodin.
·         Děti jsou brány při sebemenším podezření, a to okamžitě za asistence policie
·         Sociální pracovníci mají neomezené pravomoci, nikomu nedokazují svá podezření.
·         Formální soudní proces probíhá až po násilném únosu dítěte.
·         Juvenilní soudy rozhodují zásadně v intencích sociálních pracovníků.
·         Postižení rodiče nesmějí o svém neštěstí s nikým mluvit.
·         Rodičům je vyhrožováno, že své dítě už nikdy neuvidí, tak jsou zvlášť matky donuceny mlčet.
·         Rodiče jsou posuzováni jako „neschopní“ z národnostních, náboženských a ideologických důvodů.
·         Bezpočet případů zneužívání a týrání dětí právě státem zřízenými pěstouny. (správy z USA)
·         Tisíce dětí se na tomto mezinárodním trhu s lidmi prostě ztratilo. (Itálie)
·         V Anglii hrozí až dva roky vězení rodičům, kteří únos dětí spáchaný státními úřady medializují.

Zákony zavírající ústa obětem státního teroru, jsou sami o sobě důkazem, že se zde děje něco strašného. Dokumentace těchto legislativně zabezpečených zvěrstev je veřejně dostupná.

Budeš čekat, až stát unese a zlikviduje tvé dítě či vnuka!? Myslíš, že se tě to netýká!?
Výbor pro ochranu práv rodiny v severských zemích odeslal 11. 12. 2012 Evropskému soudu pro lidská práva dokument nazvaný Odnímání dětí z biologických rodin ve Švédsku a jiných severských zemích. (Child Removal Cases in Sweden and the neighbouring Nordic countries.) Dokument podepsalo 30 odborníků. (právníků, bývalých soudců, psychologů, lékařů apod.) Jde o stížnost na vládu Švédska. Poukazuje se tu na zarážející fakt, že státní pěstouni dostávají na svěřené dítě milióny švédských korun ročně. Dokument byl zaslán na vědomí vládám evropských států a je dostupný na stránkách slovenského Ministerstva spravedlnosti. (viz odkazy níže)
Další zdroje uvádějí, že v Anglii je odebíráno 10 000 dětí ročně. V Německu je to asi 70 000 dětí ročně. Norsko je doslova posedlé státní výchovou dětí. V souladu s Konvencí OSN, zde byl přijat zákon, podle něhož od r. 2012 děti nepatří rodičům, ale jsou „vlastnictvím“ státu. Norsko rodičům dovoluje se o své děti starat jen, „dokud neučiní první chybu“. Dnes už je tam v státní výchově každé 5. dítě. 

Uveďme si několik případů, pod jakými šílenými záminkami jsou v Norsku děti státní sociální službou unášeny: Důvodem je třeba poznámka dítěte na adresu rodičů pronesená před učitelem ve škole; nedostatek kapesného je hodnocen jako ekonomické násilí; zákaz dívání se na porno je státní SS nazván omezením práv na informace; umívání nádobí dítětem v domácnosti je zneužitím dětské práce; 47-letá matka je hodnocena jako příliš stará na výchovu; dítě, kterému právě umírala babička, vypadalo ve škole utápěné, proto bylo vzato do stání výchovy; ruská matka žijící v Norku, byla nucena na sedmý den po porodu vyjít na výlet do hor, aby dokázala, že je schopnou norskou matkou – požadavek sociální služby splnila, ale poté se psychicky zhroutila, proto jí bylo novorozeně dočasně odebráno a dáno lesbickému páru, na což si stěžovala a tento její „předsudek“ proti lesbám byl „důvodem“ na definitivní odnětí dítěte. Jak lze tuto bestialitu nazvat?

Žádné komentáře: