pondělí 14. dubna 2014

Zbytečné výdaje a rodinaAmerická NASA zveřejnila studii o možném kolapsu naší moderní civilizace, podobně jako v minulosti zkolabovalo již několik vyspělých civilizací. Co je příčinou této blížící se zkázy?
Podle komentářů v médiích jde o globální oteplování. To je prý spojeno se současným rozvinutým průmyslem, dopravou atd.
Zamýšlel se ale už někdo vážně nad tím, kolik procent výdajů a energie se spotřebuje na věci, které jsou ve skutečnosti nepotřebné a škodlivé? Např. neužitečné a škodlivé léky (na hubnutí, kosmetika, psychedelické); pornografie, antikoncepce, rozvodový systém; velká většina zábavného průmyslu a celé mediální produkce; reklama (která není pouhou informací o zboží ale průmyslem na manipulaci masami); komerce okolo vrcholového sportu... A co např. školství: kolik zbytečných vyučovacích hodin a předmětů. A státní správa: kolik neužitečných a škodlivých úředníků a politiků, stran atd. Zdravotnictví: kolik nemocí způsobených vinou konzumního stylu života, který sám o sobě představuje další škodlivé výdaje (cigarety, alkohol, drogy...); kolik výdajů ne péči o staré, o něž se nestará jejich rodina; umělé aborty a jejich následky; kolik sociálních pracovníků, dětských domovů, placených pěstounů; výdaje na psychiatrické léčení; policie, justice a nápravná zařízení. Jde vlastně o jeden začarovaný kruh.
I když nejsem ekonomický analytik a neviděl jsem žádnou studii národního hospodářství, která by zohledňovala užitečnost produkce z hlediska konečného blaha člověka (ne jen z hlediska tzv. ekonomického rozvoje a růstu), přeci jsem přesvědčen, že velká většina všech výdajů jde na věci nepotřebné a možná až polovina na věci přímo škodlivé. Stačí se jen dívat okolo sebe.
Máme zde tedy nadmíru výdajů a nadmíru produkce a přitom i nezaměstnanost. K tomu přistupuje další zajímaví údaj: Více jak polovinu veškerých příjmů přerozděluje stát.
Přitom „blaha a uspokojení“ které lidé (většinou bezvýsledně) hledají v zbytečných výdajích, by se jim dostalo v rodině, pokud by tato žila a fungovala podle morálních zásad a podle osvědčeného modelu tradiční křesťanské rodiny.
Pokud by společnost tento model tradiční rodiny přijala jako ideální variantu, potom zhruba polovina populace, by zanechala svou kariéru a věnovala by se své vlastní rodině. A myslím, že není třeba říkat, která polovina. To skutečně není potřeba nijak projektovat, neboť je to dávno neprojektováno samotným Stvořitelem. Potom by se rapidně snížila produkce, ale i výdaje jak finanční tak energetické. Zároveň by se „uspokojování sociálních potřeb“ přesunulo z veřejných institucí do rodiny, čímž by samozřejmě podstatně stoupla kvalita výkonu v této oblasti (máme li se vyjádřit tímto směsným jazykem).
Tuto radikální restrukturalizaci společnosti nelze samozřejmě nanutit mocí, ale co musí státní moc zajistit, je dát ve veřejném informačním prostoru i v legislativě prostor hodnotám tradiční rodiny a silou zastavit ideologie, které tyto tradiční hodnoty napadají a rozkládají.
V.S.

Žádné komentáře: