neděle 5. října 2014

Mezinárodní konference Práva dítěte


Dne 3. října 2014 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Práva dítěte“. Celý den zde zněly přednášky evropských odborníků referující o hrůzném systému likvidujícím rodinu. Mluvili advokáti z Velké Británie, z Norska, Finska i lidé, kteří bojují proti úředním únosům dětí na rovině evropských zákonodárných a soudních institucí. Zazněla svědectví a konkrétní dokumentace o zkorumpovanosti soudního systému i spolupracujících odborníků. V juvenilním systému se točí řádově desetitisíce dolarů na jedno odebrané dítě ročně v závislosti na tom, o jakou zemi se jedná. Jasně zaznělo, že tento systém se nedá nenazvat obchodem s dětmi.

Všechny referované případy mají několik společných znaků: oběti jsou konfrontovány s tak velikou, dlouhodobě trvající a institucionalizovanou nespravedlností, že o ní v podstatě ani sami nejsou schopny v plné míře mluvit. Matky jsou zpravidla donuceny se rozvést pod záminkou, že to usnadní návrat dítěte, což je jen jedna z mnoha lží, podvodů a manipulací sociálních služeb. Rodiče jsou neustále nabádáni, aby s úřadem, který jejich děti unesl, tzv. spolupracovali, což má údajně vést k „řešení situace“, problém však je v tom, že sociální služby návrat dítěte do rodiny zpravidla nepokládají za optimální řešení. Je hrubě porušována svoboda slova. V Anglii je ročně uvězněno asi 300 rodičů za to, že mluvili veřejně o únosu svého dítěte sociální službou. V juvenilních monstrprocesech bývá všechno natolik zmanipulováno a překrouceno, že nad tím zůstává rozum stát. Pronásledovaní a mučení rodiče i právníci hledají v případech dětských únosů nějakou logiku. Ti, kteří nechtějí uvěřit, že se dnes takové věci dějí, argumentují, že něco tak zrůdného přeci nelze vytvořit jen z důvodu zisku.

Vše nasvědčuje, že jediné pravidlo společné všem případům je doslova toto: „žádná pravidla“, cílem je totální destrukce každé autoritu a každého řádu. V podstatě zde máme co do činění s „logikou“ a programem satanismu.

Přednášející prof. Jozef Králík mluvil o novodobém otrokářství a blížícím se pádu naší civilizace. Nadnesl řečnickou otázku, kam jsme se v 21. století dostali, když se setkáváme s touto novodobou formou otroctví. Jiní se pozastavovali nad skutečností, že právě Velká Británie, která je považována za kolébku demokracie a lidských práv, se dnes „proslavila“ tak zrůdným juvenilním systémem.

Není zřejmě náhodou, že právě Velká Británie je také novodobou kolébkou satanistického kultu, čarodějnictví a podobných věcí. Kdo nám naordinoval paradigma tvrdící, že v 21. století se nemohou dít taková zvěrstva jako ve starověku? Kdo přišel s tímto evolucionistickým nesmyslem, který tvrdí, že společnost zákonitým vývojem dospívá k stále vyšší kvalitě? Toto tvrdí ti, kteří vědomě popírají fakt, že vyspělost a právní uspořádání západní civilizace je zde jen a jen proto, že je to civilizace křesťanská! Realitou je, že otroctví existovalo ve všech společnostech a kulturách a výjimkou byly pouze křesťanské státy. Postkřesťanská civilizace nutně spěje k novodobému otroctví a tyranii. To je zákon devoluce, takové jsou následky hříchu a odpadu od Krista. Ti, kteří tvrdí opak, vycházejí v podstatě ze satanistického paradigmatu popírajícího Boží přirozený zákon i vliv milosti Pána Ježíše na člověka a lidskou společnost.

Paní Michaláková, která přes tři roky bojuje za své dva unesené syny, nemohla pro pohnutí příspěvek na konferenci ani pořádně dokončit. Rozhodně ale dosvědčila: „já se nehodlám vzdát a až za mnou mí synové přijdou jako dospělí lidé, já jim řeknu pravdu“. Toto je jediný způsob jak se postavit strůjci zvráceného systému juvenilní justice: nepřistoupit za žádných okolností na jeho hru, nemít nic společného s jeho lží a navrátit se do pravdy.

Ženy, které jsou sociální službou nuceny k rozvodu, by si měly uvědomit, že pokud tyto lháře poslechnou, je to začátek jejich konce. Řešením je totiž jedině obnova rodiny, obnova morálky, obnova Božího zákona.

v.s.

Žádné komentáře: