úterý 4. listopadu 2014

Venkov fandí rodině
Je fungující rodina veřejným zájmem nebo otázkou soukromého pobavení?
V pondělí 3. listopadu 2014 se na půdě Arcibiskupského paláce v Praze uskutečnila „Otevřená konference místních akčních skupin venkov fandí rodině.
Ve čtyřech blocích s téměř dvaceti referujícími jsme se dověděli o prorodinné politice na celostátní a komunální úrovni, činnosti neziskových organizací podporujících rodinu a nakonec o přístupu médií k rodině.
Klíčovou otázkou setkání zjevně byl spor, zda mají stát a veřejnoprávní média k postavení rodin ve společnosti zaujímat nějaké konkrétní a zásadní stanovisko nebo nechávat změnám v oblasti základních sociálních – rodinných vazeb „volný průchod“.
V prvním bloku mluvila o rodinné politice, mimo dalších referujících, poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). Vyjádřila názor, že není úlohou státu ovlivňovat veřejné mínění v oblasti modelů správného rodinného života. V navazující diskuzi její kolegyně poslankyně Nováková konstatovala, že jsme „deformalizovali“ rodinu, v čemž zřejmě vidí příčinu mnohých problémů naší společnosti.
Otázka preference konkrétního rodinného modelu se ještě živěji vrátila v posledním bloku dotýkajícím se úlohy médií. Několik pracovníků médií si lámalo hlavy nad problémem, zda je vytváření či prezentováno správného obrazu rodiny jejich úlohou.
Všichni účastníci konference se tak či onak zasazují o zlepšení postavení rodiny v české společnosti. O to více zarážející je skutečnost, že zde vyzněl jako převládající dnešní „oficiální“ postoj, že stát ani jiné veřejné instituce nemají k morálním otázkám týkajícím se rodiny vyjadřovat jasné stanovisko, které by mohlo být chápáno jako oficiálně podporovaný vzor rodinného soužití.
Tato sterilnost názorů je smutným odrazem absence svobodného myšlení v naší společnosti, která ve skutečnosti programově odmítá jakékoliv morální principy.
v.s.

Žádné komentáře: