čtvrtek 6. března 2014

Nové směrnice pro italské novináře zakazují používání výrazů k označení tradiční rodiny

Nové směrnice pro italské novináře zakazují používání výrazů k označení tradiční rodiny

 Velký zmatek mezi pracovníky italských médií způsobily „Pokyny k poskytování informací ohledně skupin LGBT“. Byly vydány italským ministerstvem pro rovné příležitosti v rámci projektu financovaného Evropskou radou.
Dokument vypracovaný agenturou „Veřejný redaktor“ podporuje genderovou teorii, nabízí deset „přikázání“ pro novináře a vyzývá k tomu, aby přestali používat termíny jako „tradiční rodina“ nebo „homosexuální sňatky“: místo toho se má mluvit o sňatcích všeobecně. Také termín „náhradní mateřství“ je nepřijatelným: doporučují ho nahradit „pomocným mateřstvím“.
Národní asociace novinářů naštěstí ještě nezahrnula tyto pokyny do svého profesního kodexu, a novináři doufají, že tato forma cenzury, která mluví o svobodě, ale ve skutečnosti ji popírá, bude zamítnuta. Obzvláště jsou pobouřeni katoličtí novináři, kteří nikdy nové normy nebudou splňovat, protože nazývají věci pravými jmény. Ale nejde jen o katolíky, protože mnoho světských novinářů sdílí stejné názory, které jsou založeny na realitě, a ne na teoriích.
V komentáři italských novin „Avvenire“ se uvádí, že směrnice „obracejí realitu vzhůru nohama“, vymáhají nejen převýchovu novinářů, ale také změnit způsob vyjadřování médií, a umožňují dialog se společností pouze těm, kteří tuto ideologii splňují. Novináři se domnívají, že dnes zastánci genderové teorie chtějí především kontrolovat porodnost, a popření tradiční rodiny a sexuálních rozdílů slouží tomuto účelu.
Zdroj: http://rodkom.org/

Žádné komentáře: