sobota 22. března 2014

Žáci na Novém Zélandu museli absolvovat hodiny pornografie

28. února 2014 noviny „The New Zealand Gerald“ opublikovaly článek na téma otevřené demoralizace ve školách na Novém Zélandě.

Rodiče vzali své děti ze školy ve West Coast (region Nového Zélandu) na protest proti hodinám povinné sexuální výchovy, které se spíše podobaly hodinám pornografie.
Před začátkem školního roku škola požádala rodiče, aby podepsali, že souhlasí s výukou základů biologie. Místo toho však učitelé začali děti otevřeně demoralizovat. Pobouření rodiče říkají, že pokládají za naprosto nepřijatelné, aby jejich dětem ve škole hovořili o různých zvrácenostech a „uspokojeních“. Navíc tyto hodiny byly povinně zahrnuty do školních osnov pro děti 7 a 8. třídy.
„11 a 13leté děti o takových věcech informace nepotřebují. To je důvod, proč jsme tak pobouřeni. Naše děti byly na těchto hodinách učitelem tak zastrašené, že nebyly schopny říci: Nechceme to slyšet,“ říká matka dvou dětí, které školu navštěvují. Její dcera doma řekla, že některé děti si dokonce zacpávají uši, aby to nemusely poslouchat.
Po vyslechnutí podobných příběhů od svých dětí se někteří rodiče okamžitě rozhodli své děti ze školy vzít na protest proti výuce demoralizace. Rodiče jsou pobouřeni i tím, že žádný z učitelů této školy nesdílel názor, že děti by neměly o podobných perverzitách ani slyšet. Učitel, který demoralizoval jejich děti, se dodnes neomluvil ani před dětmi ani před rodiči. V reakci na protesty rodičů vedení školy cynicky oznámilo, že tento vzdělávací program „sexuální výchovy“ byl součástí národního vzdělávacího plánu.

Žádné komentáře: