čtvrtek 6. listopadu 2014

Společný základ komunismu, nacismu a gender ideologie
Komunismus, nacismus i gender ideologie mají společný základ a principy vzaté z darwinistického evolucionismu!!! Darwinismus nemluví jen o vývoji živočišných druhů, ale také o vývoji pohlaví.
Jedna z Darwinových knih se jmenuje Původ člověka a pohlavní výběr“. V darwinismu není nic stabilní, žádné stálé mravní principy! Jen jedna věc platí neustále – zákon pokroku skrze boj protikladů. Povinností silnějšího je prý zničit slabšího a tak zajistit pokrok. Nacizmus označuje za „osudem vyvoleného“ nositele pokroku konkrétní rasu; komunismus zase tzv. dělnickou třídu. Obě ideologie postavily proti sobě zájmy různých skupin a přinesly revoluce a války. Nešlo jim ale o pokrok, šlo o svrhnutí starých řádů a získání moci. Gender ideologie staví ženy proti mužům a naopak, homosexuály proti tradičně orientovaným atd. Gender ideologie rozkládá rodinu zevnitř, rozkládá i vnitřní osobnost jednotlivce, protože zpochybňuje příslušnost k pohlaví a s ní spojené životní poslání. Cíl je stejný jako u všech totalitních ideologií – společenský převrat, rozvrácení řádů a uzurpace moci!!!

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

S tím úplně souhlasím. Ještě tam chybí společný základ satanismu a leberalismu.
Morální zásada satanismu - dělěj co chceš, ta jediný morální zákon
Morální zásada liberalismu - dělej co chceš, pokud to to okolí umožní.

Rozdíl je dle men nulový.

Slovanská Tradice řekl(a)...

Ano, gender je liberalizmus dotažený do extrému. Akorát že je prosazován trochu neliberálními prostředky.