pátek 14. listopadu 2014

Stop diskriminaci křesťanských manželství - veřejný dopis premiéroviVěc: Stop diskriminaci křesťanských manželství – veřejný dopis předsedovi Vlády

Vážený pane premiére,
V České republice jsou tvrdě diskriminováni manželé, kteří si slíbili zůstat spolu po celý život, formou veřejného náboženského obřadu nebo i soukromého vzájemného závazku. Řeší se otázka adopcí dětí homosexuálním partnerem rodiče, ale není dořešena celková koncepce institutu manželství.
Navrhovanou novelu zákona o registrovaném partnerství je třeba odmítnout a předložit komplexní řešení rodinné politiky a rodinného práva.
Asi před 100 lety u nás začali rozvody. Tehdy byla manželství rozváděna jen ve velmi výjimečných případech. Dnešní „manželství“ jak ho chápe české právo, je již něčím podstatně odlišným od tehdejšího stavu věci. Původně šlo o celoživotní a výlučný svazek mezi mužem a ženou, který nepřipouští žádný další svazek ani nevěru.
Dnes již prakticky nemáme institut pro manželství uzavíraná na celý život. Státem jsou evidována „manželství“ dočasná (do omrzení), rovněž homosexuální páry se mohou registrovat, ale existenci celoživotních manželských svazků nebere stát v potaz a tato partnerství se registrovat nemohou! To je zločin proti lidským právům a jistá cesta k záhubě českého národa!
Jsou dvě možnosti jak tuto diskriminaci zastavit: vrátit manželství jeho nerozlučitelný charakter nebo zavést NEROZLUČITELNÉ MANŽELSTVÍ JAKO NOVOU KATEGORII SOUŽITÍ.
V rámci komplexního řešení je nutné dát každé kategorii registrovaných soužití takové výhody a takové postavení před státem podle toho jakým jsou přínosem, respektive jakou jsou zátěží pro společnost. Kdo se zaregistroval v „nerozlučitelném manželství“, nemohl by se již registrovat v žádném jiném soužití.
Pár zaregistrovaný v nerozlučitelném manželství by měl mít, kromě jiného ekonomické výhody (např. nižší daně), z toho důvodu, že tento svazek, který je na celý život, nebude takovou zátěží pro důchodový a sociální systém i další oblasti (kriminalita, zdravotnictví, školství). Analogicky např. registrované soužití dvou homosexuálních mužů by mělo platit vyšší zdravotní pojištění, protože je u nich mnohonásobně vyšší pravděpodobnost onemocnění infekčními chorobami atd. apod. Dnešní stav, kdy manželé jsou prakticky v ekonomicky horších podmínkách, než druh s družkou je přinejmenším velkou chybou!
Tomuto řešení musí předcházet objektivní výzkum odlišného životního stylu jednotlivých soužití a jeho důsledků na všechny oblasti společnosti.

o. Václav S. Cigánek
Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev v ČR

Na vědomí: Prezident ČR; poslanci PS; ministerstvo práce, ministerstvo spravedlnosti

Příloha: Několik statistických údajů o přínosu životního stylu homosexuálních partnerů pro společnost

Žádné komentáře: