úterý 27. ledna 2015

Prognóza výsledků slovenského referenda o rodině (7. 2. 2015)Dá se očekávat, že tohoto slovenského referenda se zúčastní 700 – 900 tisíc voličů. Přes 400 tisíc zletilých občanů totiž podepsalo petici iniciátora referenda Aliance za rodinu. Ti samozřejmě půjdou svůj postoj potvrdit i k volebním urnám. Dalších 100 – 200 tisíc křesťanů se k nim zřejmě přidá,
vzhledem k tomu, že referendum se už koná: Jiné je sbírat podpisy na petici, která nemusí nic změnit a kde člověk neví, kolik lidí ji vlastně podpoří a jiné je přidat se k hnutí, které už dosáhlo takové síly. Dále se jistě najdou nějací horlivci, kteří přijdou říci své „ne“ tradiční rodině. Tipoval bych, že takových může být až 200 tisíc.
K úspěšnosti referenda (aby jeho výsledek zavazoval zákonodárce) je na Slovensku potřebná 50% účast. Do té bude zřejmě scházet minimálně 200 tisíc hlasů, protože na Slovensku je voličů přes 2 milióny. Navzdory tomuto nevídanému hnutí za tradiční rodinu, které má na Slovensku větší podporu než jakákoli z tamějších politických stran, půjde tedy i na „katolickém“ Slovensku vývoj směrem diktovaným euroatlantickými strukturami.
Znamená to, že:
1. Bude zavedeno registrované partnerství, které bude moci být i úředně nazváno „manželstvím“.
2. Tyto homosexuální páry si budou moci adoptovat děti. Brzy budou děti svěřovány přednostně jim, protože upřednostnění normálního páru před homosexuálním bude (respektive už je) považováno za diskriminaci (což je trestný čin).
3. Na školách bude zavedena povinná sexuální výchova a slovenské děti tak budou od prvních ročníků ZŠ traumatizovány podobně jako v Německu. Rodiče, kteří se proti tomu budou bouřit, budou sociálním úřadem ohodnoceni jako nezpůsobilí k výchově svých dětí pro homofobii a extremismus! Děti jim budou úředně uneseny: buď přímo ze školy, nebo sociální pracovníci za asistence ozbrojené jednotky vniknou do jejich obydlí a děti násilím bez jakéhokoli ohledu na způsobená nenávratná traumata („v jejich nejlepším zájmu“) odvlečou.
Takto unesené děti budou zpravidla svěřeny do „péče“ homosexuálním či jinak deviantním osobám, které potom tyto extremismem nakažené děti důkladně proléčí.
Dá se počítat, že do 50 let dospěje tento systém ke kolapsu. Dvě generace vychované tímto neohumanismem přinesou enormně vysokou úroveň kriminality, prostituce, drogových a jiných závislostí. Klasická rodina bude již něčím zcela výjimečným. Bude zde kvést obchod s dětmi i ženami. Počet normálně pracujících lidí a fungujících rodin bude tak nízký, že stát již nebude moci fungovat.
Veškeré lidské utrpení s tím spojené se vyčíslit ani nedá.
Tento průběh lze očekávat v případě, že dříve nedojde k celoevropskému vojenskému konfliktu, který by pád systému urychlil. Konflikt je připravován OSN, USA a EU, které vyhlašují stále nová „lidská práva“. Jedno z nich je ono „lidské právo“ na státem registrovaná homosexuální partnerství. Za ně se postavil Ústavní soud SR, který tuto otázku v referendu nepovolil, s odůvodněním, že o základních lidských právech se v referendu hlasovat nemůže.
Státy, které toto nové „lidské právo“ nehodlají uznat, jsou v podstatě označeny za totalitní režimy, které utiskují své vlastní obyvatelstvo. Západní mocnosti se potom samozřejmě „cítí povinny“ toto utiskované obyvatelstvo osvobodit. My naštěstí žijeme ve svobodném demokratickém režimu. Máme možnost volby mezi rychlou a pomalou smrtí.
o. Václav

Žádné komentáře: